Palliatieve zorgen in Vlaanderen

U bent hier


DOCVILLE 2017 is voorbij, de volgende editie is gepland tussen 21-29 maart 2018. Onderstaande informatie slaat op de editie van 2017.
DOCVILLE 2017 has passed, the next edition will be March 21-29th 2018. The information below refers to the 2017 edition.

Palliatieve zorgen in Vlaanderen

Met het einde in zicht, komen vaak grote levensvragen naar de voorgrond. Onderzoek leert dat palliatieve patiënten en hun familie vaak kampen met existentiële en spirituele vragen en dat hulpverleners niet altijd in staat zijn om te beantwoorden aan die vraag. In deze DOCVILLE + Sessie gaan we dieper in op dit aspect van palliatieve zorgen in Vlaanderen. Een debat in samenwerking met Perennis - Centrum voor Groei in Leven en Sterven en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Met het einde in zicht, komen vaak grote levensvragen naar de voorgrond. Onderzoek leert dat palliatieve patiënten en hun familie vaak kampen met existentiële en spirituele vragen en dat hulpverleners niet altijd in staat zijn om te beantwoorden aan die vraag. In deze DOCVILLE + Sessie gaan we dieper in op dit aspect van palliatieve zorgen in Vlaanderen. Aanwezig sprekers zijn Alexander Verstaen (deskundige palliatieve zorg), Veerle Massart (hoofdverpleegkundige van de palliatieve thuiszorg in regio Leuven) en Filip Loobuyck, regisseur van Tot in den Draai.  

Een gesprek in samenwerking met Perennis - Centrum voor Groei in Leven en Sterven, de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven.

 

Dit tafelgesprek wordt voorafgegaan door de kortfilm Tot in den Draai van Filip Loobuyck, 40min.


Deze voorstelling wordt voorafgegaan door de korte documentaire

Tot in den draai
(Filip Loobuyck / België / 40 min.)