Bestaat onderzoeksjournalistiek nog?

Wat als fake news niet het grootste probleem is van de hedendaagse journalistiek? Er gaat zoveel aandacht naar het (counteren) van desinformatie dat het ware gevaar van degelijke journalistiek onderbelicht blijft: het gebrek aan noodzakelijke middelen om onderzoeksjournalistiek te doen en zo publiek te maken wat sommigen in de doofpot willen stoppen

Open les met Prof. dr. Ike Picone (VUB), professor journalistiek & media

Deze les wordt in het Engels gegeven
 


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. 
Weten & Geweten

Een opmerkelijke reeks films die een kritische blik op de maatschappij werpen, een actueel onderwerp aanhalen of een wetenschappelijk vraagstuk opentrekken … Kortom: films die je stof tot nadenken geven en je kritische geest aanscherpen. De winnaar van deze competitie krijgt van de DOCVILLE-jury de Weten & Geweten Prijs.Kritisch denken Maatschappij

DOCVILLE is uitgesteld tot 23/9-1/10/2020. Meer info snel

Meet the expert

Onze DOCVILLE expert leidt één van deze voorstellingen uit. Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk de lees-, luister- en kijktips van onze expert.
>> Meet the expert Prof. Ike Picone

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS | Weten & Geweten