Nudgeville Seminariedag

Nudging: mensen een subtiel duwtje in de rug geven om bepaald gedrag te bekomen. Deze motivatietechniek, gebaseerd op (o.a.) het werk van gedragseconomoom Richard Thaler, is in volle opmars, ook in Vlaanderen. Een inspirerende namiddag georganiseerd in samenwerking met de KU Leuven en het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

12.30 Inleiding door het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselaar en Bestuur
13.00

Documentaire "How you really make decisions"
Onze keuzes zijn niet zo rationeel als we denken, ook niet wanneer het over geld gaat. Onbewust spelen allerlei psychologische factoren mee bij elke beslissing. Professor Kahneman toont in zijn onderzoek aan dat deze keuzes misschien niet rationeel zijn, maar wel voorspelbare patronen volgen. Want als het niet de ratio is die ons leidt, wat dan wel?

14.00

Speed stories (korte presentaties over recent gedragsonderzoek)

  • prof. Filip Boen (Bewegings- en revalidatiewetenschappen, KU Leuven)
  • prof. Siegfried De Witte (directeur Behavioral Engineering Group, KU Leuven)
  • prof. Tine Faseur (Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven)
  • Koen Thewissen (Stichter en consultant bij We are Daniel)
  • prof. Tim Smits (Sociale Wetenschappen, KU Leuven)
15.15 Pauze
Koffie en versnaperingen
15.35

Keynote door prof. Johannes Spinnewijn (London School of Economics)

Een nudge voor empirisch-ondersteund beleid - over de toepassing van gedragsinzichten bij overheden

16.30 Panelgesprek
17.15 Receptie 

 

Met dank aan

Team Gedragsinzichten van DKB, Vlaamse overheid

en


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. 
It's the economy stupid

Economie. Voor velen staat dit synoniem met de laatste pagina’s uit de krant die steevast worden overgeslagen. En toch speelt economie een fundamentele rol in ieders leven: heb ik werk? Waarom zijn de huizen zo duur? Hoe kan een volledig land failliet gaan? Willen of niet: it’s the economy, stupid! DOCVILLE belicht het thema langs verschillende kanten. Het programma bevat films rond macro-economische thema’s, van films over kleinschalige experimentele economische projecten tot films waarin we kennis maken met de intrigerende wereld van de zogenaamde ‘gedragseconomie’. Economie Nederlands gesproken of ondertiteld Psychologie

DOCVILLE is uitgesteld tot 23/9-1/10/2020. Meer info snel

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS | It's the economy stupid