Adoptiefraude: Kan die vermeden worden?

Een kind uit een ander land een "beter" leven geven in België: de drijfveer van wensouders staat vaak haaks op de adoptierealiteit. Wantoestanden hebben recent dan ook geleid tot een adoptiestop. Tijd voor een gesprek over hoe het verder moet: met ouders, kinderen én het beleid. 

 

Gesprek met Rani T’Kindt, Miranda Ntirandekura Aerts & Rik Devillé.

Moderatie door Dorien Leyers.


Deze vertoning maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

De laatste jaren heeft DOCVILLE van omkadering haar handelsmerk gemaakt. Naast filmvertoningen met in- of uitleidingen, zijn er de DOCVILLE+ sessies: debatten en panelgesprekken rond actuele thema’s naar aanleiding van een film op het programma.Maatschappij en opvoeding Politiek

Vertoningen
Deze DOCVILLE PLUS sluit aan bij Gestolen Leven en gaat door op don 21.03 om 21:15 in Auditorium Vesalius (aansluitend bij de film).
Toegang enkel voor ticketshouders van de bijbehorende film.

Info

Programmaonderdeel

Docville PLUS