DOCVILLE+ Sessie 4 - Fiets vs auto

De discussie over de plaats van de auto in de stad woedt al vele jaren. Moet er bij ruimtelijke ordening en stadsplanning nog langer uitgegaan worden van de auto als belangrijkste vervoermiddel? Moeten we niet eerder inzetten op openbaar vervoer en meer plaats maken voor fietsers? Draait de economie alleen als auto’s het handelscentrum vlot kunnen bereiken? Of heeft een verkeersinfarct net het omgekeerde effect? Moet de fiets een meer centrale plaats krijgen in stedelijk vervoersbeleid? Hoe kunnen we fietsers en auto’s vreedzaam laten samenleven in onze steden?Vertoond op editie(s) 2015
Screened at edition(s) 2015

Info

REGIE

min.
gesproken
Geen ondertiteling

Programmaonderdeel

Docville PLUS

credits
Contactgegevens
Bekijk Contact info
(en screener)
(beschikbaar vanaf 20.03)