Het belang van stilte in een almaar luidruchtigere wereld

Onze maatschappij wordt gekenmerkt door steeds drukkere steden en alom aanwezige technolgie. Media, reclame, evenementen, muziek, druk verkeer en veel mensen in beperkte ruimte maken stilte quasi onmogelijk. Nochtans hebben mensen daar nood aan. Hoe verzoenen we de tendensen in de wereld hiermee? Hoe maken we van drukke steden weer leefbare plekken? En wat willen we daarvoor opgeven?

Dit debat volgt op de première van In Pursuit of Silence.

 

De avant-gardecomponist John Cage schreef in 1952 het stuk 4’33’’ waarbij de pianist zijn piano niet aanraakt en enkel het gekuch of de schuifelende voeten van het publiek het hoorbare geluid zijn. Het is één van de vele expressies van de impact van de stilte. Maar bestaat pure stilte? Waarom gaan we ernaar op zoek? Of omgekeerd, waarom lopen we er net van weg? In een trip rond de wereld verkennen we de geheime, eigen werking van stilte – van de stilte in de afgelegen Amerikaanse wildernis over Japanse zen-kloosters naar de hallucinante afwezigheid van stilte in hedendaagse grootsteden, waar geluidshinder ongezond wordt en agressie en stress veroorzaakt. Er is immers geen enkel aspect van het menselijke bestaan waar geluid en stilte géén invloed op hebben. ‘In Pursuit of Silence’ is een cinematografische luisterervaring, paradoxaal genoeg een verrassend muzikale film die je oren doet spitsen en je de tijd geeft om stil te staan bij stilte.

Aan het gesprek na de vertoning nemen deel:

- prof. em. Danny Wildemeersch (KU Leuven) – als sociaal pedagoog publiceerde hij onlangs enkele essays over het stiltethema, o.a. ‘Stilte – een publieke zaak’

- Virginie Platteau (medewerker Rekto:Verso) – als kunst- en cultuurjournaliste stelde ze in 2014 het dossier samen van ‘Zwijg stil’ (www.rektoverso.be/dossier/zwijg-stil).

- Eva Berghmans (correspondent De Standaard, voormalig hoofdredacteur van ‘De Standaard der Letteren’) – vandaag houdt zij als columnist en opiniemaker vooral de vinger aan de maatschappelijke pols rond thema’s die te maken hebben met ‘Waan & Aandacht’.

- Dirk Sturtewagen (Waerbeke) – als coördinator van de sociaal-culturele beweging Waerbeke die werkt rond stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel, breekt hij een lans voor meer verlangzaming, leefkwaliteit en kwaliteitsvolle aandacht.

 

Cultuurhistoricus en antropoloog Joris Capenberghs modereert.Ecologie Maatschappij

Vertoond op editie(s) 2016
Screened at edition(s) 2016

Info

Programmaonderdeel

Docville PLUS