Inclusief onderwijs: vloek of zegen?

Sinds de invoering van het M-decreet, dat in 2016 echt van start ging, is het zogeheten “inclusief onderwijs” vaak voer voor discussie. Wat voor de één een goede evolutie is - kinderen en jongeren moeten nu eenmaal kunnen omgaan met verschillen- is voor de ander reden om te vrezen voor een “verlaging” van het onderwijsniveau. Leerkrachtenorganisaties klagen het gebrek aan ondersteuning en belasting van de leerkracht aan. Na 2 jaar toepassing van het decreet: tijd voor een evaluatie.

In aanwezigheid van Prof. Em. Roger Standaert (voormalig directeur Dienst Onderwijsontwikkeling), Thijs Van Overberghe (leerkracht die voorkomt voor in de flm), Theo Mardulier (adviseur bij het Departement Onderwijs en Vorming en mede-architect van het decreet), Ruben Van Beek (ondersteuner Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant). Moderatie door Dr. Jan T'Sas (Universiteit Antwerpen).

 

OPGELET: personen die een ticket hebben gekocht voor de vertoning "Inclusief", die vooraf gaat aan het debat, hebben voorrang om het debat te volgen. 

 


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. Tenzij anders aangegeven is DOCVILLE+ gratis toegankelijk, wel wordt voorrang gegeven aan het publiek met een ticket voor de bijbehorende film. Mocht er meer interesse zijn dan de zaal aankan, worden eerst de tickethouders binnengelaten.Opvoeding Maatschappij Nederlands gesproken of ondertiteld

Vertoningen
Tafelgesprek gaat door op woe 3.04 om 16:00 in ZED-Vesalius
DOCVILLE+ bijwonen is gratis, indien volzet wordt er voorrang gegeven aan de bezoekers met een filmticket voor de bijbehorende vertoning.

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS