Is Polarisatie Problematisch?

“Polarisatie”. Het is een term waarmee je vandaag de dag om de oren geslagen wordt. Ongeacht over welk thema gediscussieerd wordt; de uiterste meningen worden sterker en versterken bovendien elkaar. Niet alleen in de media, maar ook in discussies tussen vrienden en kennissen wordt het steeds moeilijker een genuanceerde positie in te nemen, kritische vragen te stellen of afwijkende meningen te ventileren zonder in het vijandige kamp gesitueerd te worden. Hoe verklaren we dit fenomeen van polarisatie? Welke gevolgen heeft ze? En houdt ze gevaren in? Hoe krijgen we opnieuw nuance en oprecht kritisch denken in het debat?

In aanwezigheid van Ruben Mersch (filosoof, bioloog en schrijver), Prof. Dr. Stefaan Blancke (Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, UGent) en Marijn Poels (regisseur Paradogma). Marleen Finoulst leidt het gesprek.

 Vertoond op editie(s) 2019
Screened at edition(s) 2019

Info

Programmaonderdeel

Docville PLUS