Is Polarisatie Problematisch?

“Polarisatie”. Het is een term waarmee je vandaag de dag om de oren geslagen wordt. Ongeacht over welk thema gediscussieerd wordt; de uiterste meningen worden sterker en versterken bovendien elkaar. Niet alleen in de media, maar ook in discussies tussen vrienden en kennissen wordt het steeds moeilijker een genuanceerde positie in te nemen, kritische vragen te stellen of afwijkende meningen te ventileren zonder in het vijandige kamp gesitueerd te worden. Hoe verklaren we dit fenomeen van polarisatie? Welke gevolgen heeft ze? En houdt ze gevaren in? Hoe krijgen we opnieuw nuance en oprecht kritisch denken in het debat?

In aanwezigheid van Ruben Mersch (filosoof, bioloog en schrijver), Prof. Dr. Stefaan Blancke (Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, UGent) en Marijn Poels (regisseur Paradogma). Marleen Finoulst leidt het gesprek.

 


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. Tenzij anders aangegeven is DOCVILLE+ gratis toegankelijk, wel wordt voorrang gegeven aan het publiek met een ticket voor de bijbehorende film. Mocht er meer interesse zijn dan de zaal aankan, worden eerst de tickethouders binnengelaten.Vertoningen
Tafelgesprek gaat door op vrij 29.03 om 21:15 in ZED-Vesalius
DOCVILLE+ bijwonen is gratis, indien volzet wordt er voorrang gegeven aan de bezoekers met een filmticket voor de bijbehorende vertoning.

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS