Meet the DOCVILLE expert - Roger Standaert

De expert

Roger Standaert

Roger Standaert begon zijn loopbaan als lector in de lerarenopleiding na zijn studies pedagogische wetenschappen. In 1991 werd hij benoemd tot eerste algemeen directeur van de nieuw opgerichte afdeling Onderwijsontwikkeling belast met het formuleren van eindtermen. In 1994 ontving hij de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn pionierswerk over eindtermen In 1998 werd hij professor vergelijkende pedagogiek aan de universiteit Gent. Naast een tiental boeken publiceerde hij talrijke bijdragen in binnenlandse en buitenlandse readers en tijdschriften, voornamelijk in verband met kwaliteitsborging en onderwijsbeleid. Meest recent is zijn boek, samen met M. Valcke: ‘Het onderwijsbeleid in Vlaanderen’


De documentaire

De centrale test - Een pest?

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2023 centrale testen komen in het lager en secundair onderwijs. Deze – voor sommigen uiterst controversiële – beslissing zou leiden tot een hoger, en vooral meetbaar onderwijsniveau. Tegenstanders wijzen op het onvermijdelijke(?) gevolg dat er zal les worden gegeven in functie van de test en het ontstaan van “goede” en “slechte” scholen en leerlingen.


Meer weten over dit onderwerp?

Opinie artikel De Standaard - De Utopia waar links én rechts in geloven

"Roger Standaert is tegen centrale examens. Schoolprestaties zijn geen afmetingen of graden. Je kunt ze niet altijd objectief meten, je hebt de inbreng van leraren nodig."

 

Lees het volledige artikel

 

 


 

Lezing - Benader toetsing pedagogisch, laat leerlingen vooruitgang zien

 

 

 


 

 

Interview Roger Standaert (December 2018 - Brandpunt)

 

In maart 2016, toen minister Crevits net het startschot had gegeven voor een breed maatschappelijk debat over de herziening van de eindtermen, sprak Brandpunt met Roger Standaert. Hij sprak toen over de historiek van de eindtermen en mogelijke bijsturingen. Nu een eerste set nieuwe eindtermen werd goedgekeurd, zochten we hem opnieuw op. We gingen met hem in gesprek over het belang van kwaliteitsbewaking via eindtermen, de gevaren van (centrale) gestandaardiseerde toetsen, het loslaten van vakgebonden eindtermen en het nieuwe format van de eindtermen.

 

Lees het volledige artikel