DOCVILLE is een festival gewijd aan de documentaire film, met een sterke focus op nationale en internationale auteurscinema. Films die niet alleen het hoofd maar ook het hart aanspreken, gemaakt door cineasten met persoonlijkheid en visie. Films die een plek verdienen op het grote witte doek.

DOCVILLE Wijzer


Welke films raden wij je aan? Duid aan wat je interesses zijn en de DOCVILLE wijzer berekent jouw persoonlijke top.

 

DOCVILLE WIJZER

Meet the DOCVILLE Expert


Naar beter onderwijs - Roger Standaert


Roger Standaert begon zijn loopbaan als lector in de lerarenopleiding na zijn studies pedagogische wetenschappen. In 1991 werd hij benoemd tot eerste algemeen directeur van de nieuw opgerichte afdeling Onderwijsontwikkeling belast met het formuleren van eindtermen. In 1994 ontving hij de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn pionierswerk over eindtermen In 1998 werd hij professor vergelijkende pedagogiek aan de universiteit Gent. Naast een tiental boeken publiceerde hij talrijke bijdragen in binnenlandse en buitenlandse readers en tijdschriften, voornamelijk in verband met kwaliteitsborging en onderwijsbeleid. Meest recent is zijn boek, samen met M. Valcke: ‘Het onderwijsbeleid in Vlaanderen’

Expert bij de film De centrale test - Een pest?
>> Bekijk de aangeraden video's, podcast, of te lezen artikels van deze expert

Foto's DOCVILLE