De centrale test - Een pest?

De Vlaamse regering heeft beslist dat er vanaf 2023 centrale testen komen in het lager en secundair onderwijs. Deze – voor sommigen uiterst controversiële – beslissing zou leiden tot een hoger, en vooral meetbaar onderwijsniveau. Tegenstanders wijzen op het onvermijdelijke(?) gevolg dat er zal les worden gegeven in functie van de test en het ontstaan van “goede” en “slechte” scholen en leerlingen.

Gesprek met prof. dr. em. Roger Standaert, Lieven Boeve (directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen),  Katrien Cerpentier (Kabinet Weyts), Prof. Dr. Wouter Duyck (faculteit psychologie, UGent), Filip Moons (Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars), Frankie Weyns (leraar basisonderwijs, De Zevensprong).
 
Moderator: Jan T'Sas
 
 
 
Dit debat is naar aanleiding van de documentaire The Test & The Art of Thinking.


Deze film maakt deel uit van het programmaonderdeel...

Docville PLUS

DOCVILLE+ zijn nagesprekken, debatten, uitgebreide lezingen, ... die vertrekken van een onderwerp aangehaald door een film, maar de concrete film overstijgen. Maatschappij en opvoeding

Vertoningen
Deze activiteit gaat door op woe 16.06 om 16:00 in ZED-Vesalius
Deze DOCVILLE+ bijwonen is gratis, indien volzet wordt er voorrang gegeven aan de bezoekers met een filmticket voor de bijbehorende vertoning.

Meet the expert

Onze DOCVILLE expert leidt één van deze voorstellingen uit. Wil je meer weten over dit onderwerp, bekijk de lees-, luister- en kijktips van onze expert.
>> Meet the expert Naar beter onderwijs - Roger Standaert

Filminfo


Programmaonderdeel

Docville PLUS